Bekijk het leerprobleem
eens van
De Andere Kant!

Soms gaat leren niet vanzelf. Als ouder begrijp je vaak niet waarom jouw leuke, slimme en bijdehante kind toch maar moeite blijft houden met lezen , rekenen, spellen en netjes schrijven. Wanneer er op school en thuis alles aan gedaan is en nog steeds weinig vooruitgang zichtbaar is, kan het een idee zijn om het probleem eens van een Andere Kant te bekijken.

Kinderpraktijk Kinderpraktijk Kinderpraktijk Kinderpraktijk Kinderpraktijk